Read A Scientific Theory of Culture and Other Essays by Bronisław Malinowski Online

a-scientific-theory-of-culture-and-other-essays

Malinowski presents in this book his definitive statement of the theory of functionalism. As the essential clue to the understanding of human behavior, primitive and civilized, he analyzes the functional principle that culture is an examination of the fundamentals of anthropology for the purpose of constructing a general system to explain the facts of culture by this princMalinowski presents in this book his definitive statement of the theory of functionalism. As the essential clue to the understanding of human behavior, primitive and civilized, he analyzes the functional principle that culture is an examination of the fundamentals of anthropology for the purpose of constructing a general system to explain the facts of culture by this principle.Originally published 1944.A UNC Press Enduring Edition -- UNC Press Enduring Editions use the latest in digital technology to make available again books from our distinguished backlist that were previously out of print. These editions are published unaltered from the original, and are presented in affordable paperback formats, bringing readers both historical and cultural value....

Title : A Scientific Theory of Culture and Other Essays
Author :
Rating :
ISBN : 9780807842836
Format Type : Paperback
Number of Pages : 238 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

A Scientific Theory of Culture and Other Essays Reviews

 • Nikolay Mollov
  2018-09-18 19:52

  http://nilolay-pulp-fictions.blogspot...В книгата Малиновски заявява, че „очевидно нито една култура не обхваща всички чудатости и ексцентричности на останалите“. Той дава примери, изреждайки разнообразните културни феномени като обичаите кувада, потлач, кръгът кула и др.Малиновски е описал, може би най-популярният пример за дарообмен в традиционно общество – кръгът кула (kula ring): съставен от острови в Меланезия, където дългите червени огърлици наречени сулава, и белите гривни от раковини, наречени мавали се разменят церемониално между различните острови всяка година. Огърлиците се предават само по посока на часовниковата стрелка, а гривните по обратната. С годините символната им стойност нараства и носят престиж на собствениците си. След като по-късните изследователи се запитали, какво мотивира меланизийците да участват в понякога опасни морски пътешествия, които кръгът налагал, забелязали, че освен церемониалната размяна на символни блага, носещи престиж, островитяните разменяли и блага с практическа и икономическа стойност и това скрепявало още повече отношенията им.Освен пътуването около островите в Меланезия и размяната на гривни и огърлици, асоциация за още един класически пример веднага изкристализира. Това е борбата с петли на о-в Бали, описана от Клифърд Гиърц, като символно действие за престиж и авторитет. Задължителното залагане в боя с петли носи престиж и статус за всеки от участниците и често има случаи на разоряване, точно както при потлач. В боя с петли всеки показва статуса си според това колко залага. При потлач разликата е, че има обмяна на все по-големи дарове (и/или унищожаването им в някои от случаите), с цел да се покаже превъзходство, да се получи признание, да се разори другия.Любопитни примери са описани от Йохан Хьойзинха в книгата му Homo Ludens. Хьойзинха описва потлач като ритуално представление, разглеждайки описан случай от Р. Моние в египетски вестник, където двама цигани се скарали публично, и за да решат конфликта единият убил всичките си овце и изгорил парите, които притежавал. По този начин показва доминиращата си позиция и получава публично уважение и признание, а за другият остава унижението. От своя страна униженият се прибрал и продал петте си магарета, за да изгори получените пари публично и да покаже по този начин превъзходството си. Когато жена му разбрала какво се случва се възпротивила на продаването на животните, при което мъжът я наръгал с нож. Това е впечатляващ пример за култура на престижа – в смисъла на причинно следствената връзка, от гледна точка на западния човек, – където в тясна корелация са поставени отношенията между превъзходството и унижението. Към „чудатости и ексцентричности“, Малиновски причислява и кремирането. Самият той разбира всички тези „чудатости“ и се заема да ги разясни, за да добият по-широка публичност и разбиране. Книгата на Малиновски е издадена през 1944г., а сега ставаме свидетели как кремирането е част от западната култура, за която преди по-малко от век е било дивашко да се извърши нещо подобно.Малиновски пише, че „някои реалии на пръв поглед изглеждат странни, а по същество са сродни с универсални и фундаментално човешки културни елементи“ и че могат да бъдат обяснени като бъдат сравнени с познати явления, като за това може да се използва функционалния анализ, чрез който анализ Малиновски иска да покаже, че „никое изобретение, революция, социална или духовна промяна не може да възникне ако не се създават нови потребности; и по този начин нововъведенията в техниката, науката или вярата намират мястото си в културния процес или институцията.“

 • Shane Wallis
  2018-09-22 00:58

  The first essay was quite an interesting introduction to a functionalist approach to anthropology. It presented the case that anthropology can be approached in a scientific manner. To this end it provided understandings of culture, human nature and the ideal object of study. While not completely agreeing with assertions made here, it was an interesting read.The second essay was a disappointment. It also dealt with the functionalist approach, but was much more brief. After reading the first essay, this one left me with the feeling that it was incomplete. Had this essay not been included in the book, I don't think it would have been any worse off.The third essay was a discussion of Sir James Frazer, his work and the influence he has had on anthropology. I found this to be quite an interesting essay and a strong finish to the book.

 • Cevat Sucu
  2018-09-27 20:43

  Özellikle Frazer üzerine yaptığı inceleme ilginç, onun öncesi bilindik Malinowski, iyilik güzellik, kültürel görecelilik hepsi hoş